Workinntoppen i Tromsø

Prosjektbeskrivelse

Indira var engasjert av Consto AS for å ivareta prosjektledelse i tidligfasen med et boligprosjekt på toppen av Tromsøya.

Prosjektet er stort i Tromsømålestokk da det innbefatter etablering av rundt 450 leiligheter.

Prosjektet er delt inn i fire byggetrinn, hvorav første byggetrinn på 100 leiligheter planlegges ferdigstilt sommeren 2016.

Oppdragsgiver

Consto AS

Periode

2014

Tjenester

Prosjektledelse

Karl-Hermod Knutsen

Senior Ingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf: 909 61 865 / Karl-Hermod@indira.no