Wenberg Fiskeoppdrett

Byggeledelse

Prosjektbeskrivelse

INDIRA er engasjert som byggeleder for Wenberg Fiskeoppdrett

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil involvere sin kompetanse til det beste for Wenberg Fiskeoppdrett sitt nye administrasjon/lagerbygg på Fauske

Oppdragsgiver

Wenberg Fiskeoppdrett AS

Periode

2018 – 2019

Harald Leifseth

Senior ingeniør VVS, tekniske fag og prosjektadministrasjon

Tlf: 974 99 291 / harald.even@indira.no

Robert S. Blix

Senior Ingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf: 951 65 216 / robert@indira.no