Vindkraftverk Raudfjell og Kvitfjell

Prosjektleder/ byggeleder for tilstøtende prosjekter, Ansvarlig for vannprøveprogram

Prosjektbeskrivelse

INDIRA er engasjert som Byggherrens representant i Tromsø, Prosjektleder/ byggeleder for tilstøtende prosjekter, Ansvarlig for vannprøveprogram.

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil involvere sin kompetanse til det beste for prosjektet.
Det bygges to vindkraftverk, Raudfjell og Kvitfjell, med til sammen 67 turbiner, 3 trafoer og 45km internveier. I tillegg bygges det ny kai i Nordfjordbotn og vannverk med vannbehandling i Buvika.

Oppdragsgiver

Tromsø Vind AS

Periode

2017 – 2019

Total byggekostnad

3,5MRD

Knut Bakkemo

Senior Ingeniør Bygg- og anleggsteknikk. Prosjektadministrasjon

Tlf: 905 06 318 / knut@indira.no