Villa Furugården

Prosjektbeskrivelse

INDIRA er engasjert som rådgivende ingeniør byggteknikk for å detaljprosjektere nytt tilbygg samt ombygging av eksisterende bygg, når totalentreprenør Losvik bygg AS rehabiliterer og bygger ut Villa Furugården. I tillegg har Indira ansvaret for nybyggets totalstabilitet og enkel jordskjelvvurdering.

Narvik boligstiftelse er byggherre for prosjektet som inneholder dagsenter og leiligheter.

Nybygget er på ca. 650 kvadratmeter og ligger mellom eksisterende bygninger i Kongleveien 3 i Narvik.

Oppdragsgiver

Losvik bygg AS

Periode

2015

Tjenester

Prosjektering byggeteknikk

Tor Einar Pedersen

Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk

Tlf: +47 971 30 676 / tor.einar@indira.no

Vidar Frantzen

Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk

Tlf: +47 976 27 845 / vidar@indira.no