Varden Trafostasjon

Prosjektbeskrivelse

Indira er engasjert av Troms Kraft Nett AS for å ivareta byggeledelsen ifm. etableringen av ny trafostasjon på Varden i Tromsø. Karl-Hermod Knutsen er innleid byggeleder for prosjektet.

Varden Transformatorstasjon vil få et fotavtrykk på ca 650 m2 og et bruttoareal på ca 1400 m2 fordelt på 3 plan. Byggetid er planlagt til 12 måneder.

Prosjektet er inndelt i en entreprise for alle bygningsmessige arbeider inkl byggets tekniske installasjoner samt grunnarbeider og utenomhusarbeider. Og med egne entrepriser på høyspentanlegget, henholdsvis kontroll- og apparatanlegg og transformatorer.

Oppdragsgiver

Troms Kraft Nett AS

Periode

2016 – 2017

Tjenester

Prosjektledelse
Prosjekteringsledelse
Byggeledelse

Karl-Hermod Knutsen

Senior Ingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf: 909 61 865 / Karl-Hermod@indira.no