Tilbygg HABU

Prosjektbeskrivelse

Indira var engasjert av totalentreprenør Laksaa AS for byggeteknisk prosjektering av plasstøpte fundamenter og kranbaner i stål ifm. etableringen av nytt tilbygg for HABU. I tillegg hadde Indira ansvaret for byggets totalstabilitet og utførte enkel jordskjelvvurdering.

Indira bistod også stålleverandør Ofoten Mek med detaljprosjektering av bæresystem i stål og mesanin, samt utarbeidelse av verkstedtegninger.

Oppdragsgiver

Laksaa AS

Periode

2014 – 2015

Tjenester

Byggteknisk prosjektering
Enkel jordskjelvvurdering
Detaljprosjektering av bæresystem
Utarbeidelse av verkstedtegninger

Tor Einar Pedersen

Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk

Tlf: +47 971 30 676 / tor.einar@indira.no