Svebjørn Auto

Prosjektadministrasjon

Prosjektbeskrivelse

INDIRA er engasjert som prosjektansvarlig for nye Svebjørn Auto. Arbeidet består av prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og komplett utarbeidelse av konkurransegrunnlag, samt ivareta KU. INDIRA skal ivareta byggefasen for utbygger frem til ferdig bygg.

INDIRA er veldig takknemlig for tilliten og vil involvere sin tverrfaglige kompetanse til det beste for byggherre og prosjektet. BIM en av flere nyttige verktøy for prosjektet, der visualisering av bygget skaper en felles forståelse fra interne grensesnitt til komplett bygg. 3D modell kan sammen med valgt entreprenør bli benyttet for prosjektgjennomføring i utvidede perspektiver.

INDIRA ser fra til fortsatt godt samarbeid med Byggherre og Arkitekt i prosjektgjennomføringen.

Oppdragsgiver

Svebjørn Auto

Periode

2016 – 2017

Trond Mikaelsen

Senior Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon, styreleder

Tlf. +47 415 50 946 / trond@indira.no