Skjomen & Sildvik koblingsstasjon

Byggeledelse

Prosjektbeskrivelse

Indira er engasjert av Statnett SF for å ivareta byggelederrollen ifm. reinvestering av Skjomen og Sildvik koblingsstasjon.
Det bygges nye stasjoner ved siden av eksisterende stasjoner i Sildvik og i Skjomen.

Utførelseskontrakten omfatter rivning av deler av eksisterende bygg og konstruksjoner, samt bygging av nye kontroll- og GIS-bygg.
Deler av det eksisterende høyspentanlegget skal rives og nytt høyspentanlegg skal monteres.

Høyspentmaster skal demonteres og nye fundament og master skal monteres.

Oppdragsgiver

Stanett SF

Periode

2017 – 2018

Ina Mellem

Senioringeniør byggeleder/prosjektleder

Tlf: +47 988 73 583 / ina@indira.no