Sjøsiden Boligpark

Byggeledelse

Prosjektbeskrivelse

INDIRA er engasjert av Cetho Eiendom AS for å ivareta byggeledelsen ved prosjektet Sjøsiden Boligpark i Svolvær.
Prosjektet omhandler bygging av to blokker med til sammen 47 leiligheter, 10 rekkehus samt en offentlig havnepromenade. Svolvær vil få en ny bydel, med en fantastisk beliggenhet når prosjektet står ferdig.
INDIRA er takknemlig for tilliten og vil involvere sin kompetanse til det beste for Cetho Eiendom AS

Oppdragsgiver

Cetho Eiendom AS

Periode

Jan 18 til nov 19

Total byggekostnad

NOK ca 210 mill. inkl.mva

Robert S. Blix

Senior Ingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf: 951 65 216 / robert@indira.no

Torje Johansen

Ingeniør, Bygg- og anleggsteknikk

Tlf: 905 85 694 / torje@indira.no