Øvreveien 17-19, Bardufoss

Prosjektering byggeteknikk

Prosjektbeskrivelse

INDIRA Management AS er engasjert som rådgivende ingeniør byggeteknikk av entreprenør Consto AS for ny boligblokk på adressen Øvreveien 17-19 i Bardufoss kommune. Boligblokken er på ca 4000m² og består av parkeringskjeller og 4 plan med leiligheter.

INDIRAs oppgave er totalstabilitet av boligblokken og prosjektering av plasstøpte konstruksjoner samt enkel jordskjelvvurdering. Vurdering og fastsettelse av boligblokkens bæresystem utføres av INDIRA. Boligblokken vil oppføres som et betongelementbygg. Kompletterende stålkonstruksjoner ved svalgang og balkonger osv ivaretas av INDIRA.

INDIRA benytter TEKLA til modellering av betong- og stålkonstruksjoner, der vi modellerer armeringsføringer i plasstøpte konstruksjoner og nøyaktige knutepunkter for stål i 3D.

Oppdragsgiver

Consto AS

Periode

2016

Vidar Frantzen

Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk

Tlf: +47 976 27 845 / vidar@indira.no