Nytt Helsehus i Narvik

Prosjektledelse

Prosjektbeskrivelse

INDIRA er engasjert som prosjektleder for planlegging av nytt Helsehus for Narvik kommune, enhet eiendomsforvaltning. Prosjektet er i konseptfasen og det jobbes med flere mulige alternativer for prosjektet.

Et eventuelt nytt kommunalt Helsehus planlegges etablert på Furumoen i Narvik i tilknytning til Universitetssykehuset Nord Norges etablering av nytt sykehus, Nye UNN Narvik.

Samlokaliseringen av helsehus og sykehus gjør at det samarbeides om gevinstrealisering for begge parter. Felles funksjoner og behov med hensyn til arealutnyttelse vurderes.

Hovedfokuset for begge parter er et best mulig pasientforløp. For å få til dette er det fokus på nytenking med hensyn til finansiering, avtaler, leie av lokaler og tjenester fra hverandre etc., samtidig som det er viktig at begge parter oppnår gevinster gjennom realisering av prosjektene.

Det pågår samhandling og koordinering mellom prosjektene som for tiden er i ulike prosjektfaser.

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil bidra med sin kompetanse til det beste for Narvik kommune

Oppdragsgiver

Narvik kommune

Periode

2018 – 2020

Kristin Pedersen

Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon

Tlf: +47 930 49 839 / kristin@indira.no