Ny gondol i Narvikfjellet

Rådgivende ingeniør byggeteknikk

Prosjektbeskrivelse

INDIRA er engasjert som RIB for prosjektering av fundamenter til ny gondol i Narvikfjellet, samt byggeleder for samme prosjekt. INDIRA er takknemlig for tilliten fra Narvikfjellet og vil involvere sin tverrfaglige kompetanse til det beste for prosjektet.

INDIRA er engasjert som rådgivende ingeniør byggeteknikk av byggherre Narvikfjellet AS for ny gondol i Narvikfjellet.

Indiras oppgave er å detaljprosjekter fundamenter for bunnstasjon, gondolgarasje, kontrollbygg, 8 master og toppstasjon. Indira detaljprosjekterer i tillegg stålet for overbygget til toppstasjonen.
Overbygget for toppstasjonen fundamenteres direkte på fjell og forankres med fjellbolter, øvrige fundamenter for den nye gondolen utføres som løsmassefundamenter.

Overbygget for toppstasjonen utføres som stålbygg avstivet med stive rammer i tverretningen og vindkryss i lengderetningen. Indira leverer verkstedtegning til Ofoten Mek som leverer og monterer stålkonstruksjonen.

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil involvere sin kompetanse til det beste for Narvikfjellet AS.

 

 

Oppdragsgiver

Narvikfjellet

Periode

2018

Tor Einar Pedersen

Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk

Tlf: 971 30 676 / tor.einar@indira.no