Ny A-fløy UNN Tromsø

Prosjektbeskrivelse

Indira er engasjert av Bravida Norge AS for å ivareta prosjektledelse for tekniske fag ifm. etableringen av ny A-fløy i Tromsø for UNN, Universitets-sykehuset Nord-Norge.

Det nye bygget vil bli på totalt 22.000 kvadratmeter og er teknisk svært komplekst. Teknisk andel er i størrelsesorden 35 – 40 % av total byggekostnad.

Den nye A-fløya vil romme blant annet laboratoriemedisin, operasjonsvirksomhet og anestesi, fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk tilbud, poliklinikker og blodprøvetaking

Oppdragsgiver

Bravida Norge AS

Periode

2015

Tjenester

Prosjektledelse

Karl-Hermod Knutsen

Senior Ingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf: 909 61 865 / Karl-Hermod@indira.no

Kjetil Christiansen

Senior Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf: +47 900 11 068 / kjetil@indira.no