Nordic Smarthouse – Nordland

Byggeleder

Prosjektbeskrivelse

INDIRA er engasjert som byggeleder for Nordic Smarthouse sine byggeprosjekter i Nordland

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil involvere sin kompetanse til det beste for Nordic Smarthouse sine prosjekter. Vi er allerede i gang med det første prosjektet på Fauske, og vil om kort tid (nov. 18), sette i gang prosjekt nummer 2 i Steigen. Vi jobber også med å få på plass et prosjekt i Troms og et sørpå.

www.nordicsmarthouse.no

Oppdragsgiver

Nordic Smarthouse v/ Stephen Fu

Avtalen er langsiktig

2017

Total byggekostnad

Totalt er det igangsatt prosjekter for ca 100 mill.

Harald Leifseth

Senior ingeniør VVS, tekniske fag og prosjektadministrasjon

Tlf: 974 99 291 / harald.even@indira.no

Roger Pettersen

Senior sivilingeniør bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon og MBA

Tlf: 465 47 000 / roger@indira.no

Robert S. Blix

Senior Ingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf: 951 65 216 / robert@indira.no