Narvik Ungdomsskole

Byggherreombud

Prosjektbeskrivelse

INDIRA er engasjert som Byggherreombud for Narvik Ungdomsskole

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil involvere sin kompetanse til det beste for Narvik kommune.

Arbeidet med å ivareta funksjonen byggherreombud omfatter for dette prosjektet:• Byggherreombud Bygg med koordineringsansvar
• Byggherreombud Elektro
• Byggherreombud VVS

Byggherreombudoppdragene omfatter ytelser i følgende faser i samsvar med prosjektets fremdrift:

  • Detaljprosjekterings- og anskaffelsesfasen
  • Utførelsesfasen
  • Overtakelsesfasen
  • Prøvedriftsfasen
  • Reklamasjons- og garantifasen

I tillegg bistår vi som byggherreombud daglig med SHA-relaterte oppgaver.

I tillegg til selve byggeentreprisen, er vi engasjerte for å bistå på følgende entrepriser som går i byggherres(Narvik kommunes) regi:
• Løst inventar, møbler
• IKT, skjermer og data

Oppdragsgiver

Narvik Kommune, Byggforvaltningen

Periode

2018 – 2020

Total byggekostand

ca. 450 MNOK inkl. mva.

Trond Mikaelsen

Oppdragsleder, Byggherreombud Bygg med koordineringsansvar

Senior Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon, styreleder

Tlf. +47 415 50 946 / trond@indira.no

Stian Johansen Lillevåg

Byggherreombud VVS

Sivilingeniør VVS

Tlf: +47 468 43 532 / stian@indira.no

Harald Henriksen

Byggherreombud Elektro

Senior Ingeniør, byggeleder/prosjektleder – tekniske fag

Tlf: +47 982 10 737 / harald@indira.no