Modulbygg Framnes Ungdomsskole

Prosjektledelse

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn
Det er besluttet i bystyret at det skal bygges en ny ungdomsskole med beliggenhet der Parken Ungdomsskole ligger i dag. Skolen skal minimum inneholde elver, lærere og administrasjon for en samlet Framnes og Parken.

Den nye ungdomsskolen på Parken skal stå ferdig til bruk ved skolestart høsten 2020.

Det er i den sammenheng besluttet at elever, lærere og administrasjon skal samles “så raskt som mulig” på Framnes, og være der til nytt skolebygg på Parken står klart.

For å få plass på Framnes må man iverksette tiltak. Disse består i å tilpasse en del av eksisterende bygningsmasse og i tillegg etablere ekstra arealer i form av modulbygg som plasseres i skolegården. Flytting av lærere og elever fra Parken til Framnes vil gjennomføres ved årsskiftet 2017-2018.

Omfang
Bygget består av 47 + 1 moduler som bygges som permanent bygg ihht TEK 10.

Fremdrift
Flytting av lærere og elever fra Parken til Framnes vil gjennomføres ved årsskiftet 2017-2018.
Prosjektledelse: Indira Management AS. Trond Mikaelsen
Entreprenør: Wexus Gruppen AS

Oppdragsgiver

Narvik kommune

Periode

Trond Mikalsen

Senior Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon, styreleder

Tlf: +47 415 50 946 / trond@indira.no