LKAB Pakke 2B

Prosjektbeskrivelse

INDIRA er engasjert av totalentreprenøren SKANSKA Norge AS for å ivareta prosjektledelse og prosjekteringsledelsen ifm. bygging av pakke 2B for LKAB i Narvik. I tillegg har INDIRA teknisk anleggsledelse med oppfølging av alle tekniske fag på byggeplass i utførelsesfasen, samt at INDIRA har ansvar for fremdriftskoordineringen av produksjonen på byggeplass.

Prosjektet omfatter bl.a. etablering av ny siktestasjon, flere omlastingspunkter/- bygg, ny prøvetakerstasjon for prøvetaking av produkter, ca. 920 m transportbånd med tilhørende bandganger/- tunneler, samt nytt vektanlegg for malmen. Det nye anlegget skal knyttes sammen med eksisterende, og vil bringe jernmalmen fra lagrene ned til båt i nye kai 7.

Prosjektet er teknisk komplekst og gjennomføres som et BIM- prosjekt.

Oppdragsgiver

Skanska Norge AS

Periode

2014 – 2016

Tjenester

Prosjektledelse
Prosjekteringsledelse
Byggeledelse
Prosjekt administative tjenester

Harald Henriksen

Senior Ingeniør, byggeleder/prosjektleder – tekniske fag

Tlf: +47 982 10 737 / harald@indira.no

Terje Ingebrigtsen

Senior Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon, Daglig Leder

Tlf: +47 909 34 337 / terje@indira.no

Trond Mikalsen

Senior Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon, styreleder

Tlf. +47 415 50 946 / trond@indira.no

Kristin Pedersen

Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon

Tlf: +47 930 49 839 / kristin@indira.no