Kontorbygg Statnett

Prosjektbeskrivelse

Indira var engasjert av totalentreprenør Skanska ifm. etablering av nytt kontorbygg for Statnett i Narvik. I prosjektet ivaretok INDIRA rollene som prosjekteringsleder, ansvarlig søker, rådgivende ingeniør for byggteknikk, brann og bygningsfysikk, samt rasutredning.

Oppdragsgiver

Skanska

Periode

2013 – 2014

Tjenester

Prosjekteringsledelse
Ansvarlig søker
Rådgivende ingeniør for byggteknikk
Brann og bygningsfysikk
Rasutredning

Trond Mikaelsen

Senior Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon, styreleder

Tlf. +47 415 50 946 / trond@indira.no

Guttorm Ræder

Senior Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf. +47 926 24 604 / guttorm@indira.no