Hålogalandsbrua

Byggeledelse og koordineringsansvarlig for fremdrift ulike entrepriser

Prosjektbeskrivelse

INDIRA er engasjert gjennom Multiconsult i prosjektet Hålogalandsbrua for Statens Vegvesen.

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil involvere sin kompetanse til det beste for Statens vegvesen.  I prosjektet er vi engasjert i flere roller:

 • Byggeleder betongkontrakten, entreprenør NCC
 • Byggeleder Sluttarbeidskontrakten, Taraldsvik Maskin
 • Bistand i Stålkontrakt, entreprenør Joint Venture Hålogalandsbrua, JVH
 • Koordineringsansvarlig for fremdrift for alle entrepriser med følgende kontrakter:
  • Betongentreprise
  • Stålentreprise
  • Elektroentreprise
  • Sluttarbeidsentreprise
  • Mindre entrepriser / leveranser

Hålogalandsbruka vil når den står ferdig være Norges nest lengste hengebro (1533 m). Broen etableres over Rombaken og innkorter E6 med totalt 18 km.

Betongarbeidene for Hålogalandsbrua består av 2 brutårn med A-form, samt betongkonstruksjoner for forankring av hovedkabler i stål.
Brutårnene er fundamentert på fjell på havbunnen på hhv. -31 og -22 meters dybde. I havoverflaten kobles to senkekasser sammen av en opptil 5 meter tykk fenderplate som er litt over 42 meter lang og nesten 16 meter bred. Tårnbena er totalt hhv. 210 m og 196 m høy og forbindes like under kjørebanen med en rigel/ tverrbjelke samt er sammenkoblet i tårntoppen. Inne i brutårnene er det heis i det ene tårnbenet og trapp i det andre.

Det medgår totalt ca. 35 000 m3 betong for å bygge brua.

Tårntopp ferdig støpt og det er klart for oppstart stålentreprise.

Catwalk etablert før montering av hovedkabler og brudekke.

Asfaltering av brudekket pågår.

Byggherre

Statens vegvesen

Oppdragsgiver

Multiconsult for Statens vegvesen

Periode

2013 – 2018

Total byggekostnad

3,8MRD

Guttorm Ræder

Senior Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf. +47 926 24 604 / guttorm@indira.no

Trond Mikaelsen

Senior Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon, styreleder

Tlf. +47 415 50 946 / trond@indira.no