Frydenlundsgt. 31

Prosjektbeskrivelse

Indira var engasjert av totalentreprenør Laksaa AS samt av stålleverandør Ofoten Mek for byggeteknisk prosjektering av plasstøpt betong, stålkonstruksjoner og totalstabilitet ifm. etableringen av Frydenlundgata 31.
Det nye 4 etasjes leilighetsbygget består av åtte leiligheter og parkering i underetasjen.

Oppdragsgiver

Laksaa AS

Periode

2013 – 2014

Tjenester

Byggteknisk prosjektering

Trond Mikaelsen

Senior Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon, styreleder

Tlf. +47 415 50 946 / trond@indira.no