Domus i Narvik

Prosjekteringsleder, ansvarlig søker og prosjekterende byggteknikk

Prosjektbeskrivelse

INDIRA er engasjert som prosjekteringsleder, ansvarlig søker og prosjekterende byggteknikk i forbindelse med Constos oppføring av 26 leiligheter i fire etasjer på taket av forretningsbygget Domus i Narvik sentrum. Utbyggeren Kubera AS står bak Frydenlund terrasse som oppføres i tre fulle etasjer, samt en tilbaketrukket toppetasje med tre leiligheter. De 26 leilighetene får utvilsomt en spektakulær utsikt over malmbyen.

Prosjektet hadde byggestart våren 2018 og planlagt ferdigstilling er sommeren 2019.

I første fase var det forsterkning av fundamenteringen for den nye boligdelen med nye søyler til fjell gjennom eksisterende bygg. Bygget har vært i full drift i byggeperioden, noe som har krevd ekstra fokus på planlegging og sikkerhet.

Domusbygget var da det ble tatt i bruk i 1975, Nord-Norges største forretningsbygg med en grunnflate på ca. 3.000 kvadratmeter. Dagens parkeringsetasje over forretningssentret blir nå felles kundeparkering og parkering/ boder til boligdelen.
Boligprosjektet har en grunnflate på ca. 700 kvadratmeter, mens toppetasjen har et areal på ca. 400 kvadratmeter. Boligprosjektet er totalt på ca.2 970 kvadratmeter.

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil bidra med vår kompetanse til det beste for Consto og Fryden Bygg AS.

Oppdragsgiver

CONSTO EIDE AS

Periode

2018 – 2019

Kristin Pedersen

Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon

Tlf: +47 930 49 839 / kristin@indira.no