Byporten

Nytt bygg til fylkesmannen

INDIRA AS takker for tilliten i forbindelse med prosjektutviklingen av Byporten, som er et nytt enbrukerbygg til Fylkesmannen. Det er Eiendom 2020 AS som skal stå for byggingen og vi vil takke Trond Amundsen og co som har satt sammen ett utrolig bra team til prosjektutviklingen og prosjektgjennomføringen. At det er brukt lokale aktører i denne fasen viser at Bodø har kompetansen og kapasitet på komplekse store bygg. Dette er vi stolte å være en del av, sier Roger Pettersen i INDIRA.

Nå starter neste fase og vi ser frem til prosjektgjennomføringen, hvor INDIRA vil bidra med sin komplementære ingeniørkompetanse innenfor bygg og tekniske fag.

Byporten er ca 3 200 kvm, fordelt over 4 plan. Bygget skal stå ferdig sommeren 2020 og har er en prosjektramme på 150 MNOK.

Oppdragsgiver

Fylkesmannen

Periode

2018-2020