Narvik Ungdomsskole

BKB2

Lofoten Brygge

Byporten

Ballangen Sjøfarm

Domus i Narvik

Nytt Helsehus i Narvik

Europharma på Leknes

Vindkraftverk Raudfjell og Kvitfjell

Oppgradering av Narvik kino

Nordic Smarthouse – Nordland

Tunnel til nye Narvik Sykehus

Wenberg Fiskeoppdrett

Ny gondol i Narvikfjellet

Amfi Finnsnes

Sjøsiden Boligpark

Løvold Industri Eiendom

Modulbygg Framnes Ungdomsskole

Skjomen & Sildvik koblingsstasjon

DJUPVIK KRYSSINGSSPOR

Posten og Brings terminal Narvik

Øvreveien 17-19, Bardufoss

Svebjørn Auto

Hålogalandsbrua

Byggeleder for betongkontrakten

Meierikvartalet

LKAB Pakke 2B

Prosjektledelse og prosjekteringsledelse

Ny A-fløy UNN Tromsø

Prosjektledelse

Ofotbanens strømforsyning

PET-senter

Nye Narvik Torv

Narvik avløpsrenseanlegg

Workinntoppen

Fjernvarmetrasèer i Tromsø

Jernbaneverket Narvik

Byggeledelse

Varden Trafostasjon

Delprosjektleder, prosjekteringsleder og byggeledelse

Villa Furugården

Tilbygg HABU

Frydenlundsgt. 31

Kontorbygg Statnett