Domus i Narvik

LKAB Pakke 2B

Prosjektledelse og prosjekteringsledelse

Nye Narvik Torv

Varden Trafostasjon

Delprosjektleder, prosjekteringsleder og byggeledelse

Kontorbygg Statnett