Indira Narvik

Trond Mikaelsen

Senior Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon, styreleder

Tlf. +47 415 50 946

Terje Ingebrigtsen

Senior sivilingeniør elkraft, tekniske fag, prosjektadministrasjon og MBA. Daglig leder

Tlf: +47 909 34 337

Guttorm Ræder

Senior Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf. +47 926 24 604

Harald Henriksen

Senior Ingeniør, byggeleder/prosjektleder – tekniske fag

Tlf: +47 982 10 737

Kristin Pedersen

Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon

Tlf: +47 930 49 839

Tor Einar Pedersen

Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk

Tlf: +47 971 30 676

Vidar Frantzen

Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk

Tlf: +47 976 27 845

Ina Mellem

Senioringeniør byggeleder/prosjektleder

Tlf: +47 988 73 583

Ola Alm

Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk

Tlf: +47 986 41 349

Ragnhild Stjernstrøm

Økonomi og administrasjonssjef

Tlf: +47 906 04 536

Simen Hunstad Brendeford

Ingeniør Bygg- og anleggsteknikk

Tlf: +47 934 39 427

Mats Jørgensen

Senioringeniør bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon

Tlf: +47 458 69 177

Indira Tromsø

Irene Sandnes

Senior Ingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf: +47 473 18 780

Karl-Hermod Knutsen

Senior Ingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf: +47 909 61 865

Kjetil Christiansen

Senior sivilingeniør VVS, tekniske fag og prosjektadministrasjon

Tlf: +47 900 11 068

Stian Johansen Lillevåg

Sivilingeniør VVS

Tlf: +47 468 43 532

Knut Bakkemo

Senior Ingeniør Bygg- og anleggsteknikk. Prosjektadministrasjon

Tlf: +47 905 06 318

Indira Bodø

Roger Pettersen

Senior sivilingeniør bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon og MBA

Tlf: +47 465 47 000

Robert Blix

Senior Ingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf: +47 951 65 216

Kjell Kvandal

Senior Ingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf: +47 906 96 162

Harald Leifseth

Senior ingeniør VVS, tekniske fag og prosjektadministrasjon

Tlf: +47 974 99 291

Kaja Hasvoll Bakke

Senior prosjektingeniør (M. Arch)

Tlf: +47 413 56 372

Indira Lofoten

Torje Johansen

Ingeniør, Bygg- og anleggsteknikk

Tlf: +47 905 85 694