Nyheter

Byggeledelse for JBV. Nytt krysningsspor Djupvik

By 25. mai 2016 juni 6th, 2016 No Comments
Foto: Njål Svingheim

I dette området ved Djupvik mellom Narvik og Straumsnes stasjoner kommer det nye kryssingssporet. Foto: Njål Svingheim

-Store deler jobben skal gjøres i den kommende tolv-ukers vedlikeholdsperioden som vi har på Ofotbanen hver sommer, forteller prosjektleder Simen Grenersen. I denne perioden er Ofotbanen stengt om natten og formiddagen for å gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid på den tungt trafikkerte banen.

Etter at kryssingssporene på Rombak (2015) og Bjørnfjell (2014) ble ferdig forlenget, er det nå Dupvik som står for tur. – Dette blir et helt nytt kryssingsspor mellom Narvik og Straumsnes stasjoner og vil bety mye for kapasitet og punktlighet på Ofotbanen, sier Grenersen.

Prosjektet består av driving av tunnel, sprenging i dagen, fundamentering, kabelkanaler, oppbygging av nytt banelegeme til og med forsterkningslag, samt drenering og overvannshåndtering. Deler av arbeidet vil måtte foregå tett inntil eksisterende togspor. De forberedende arbeidene med etablering av anleggsvei vest og vegetasjonsrydding vil være ferdigstilt før oppstart.

Våren 2017 skal så de jernbanetekniske arbeidene begynne. Det nye sporet kommer mellom Ofotbanens kilometer 7,8 og 9,3 og blir i en enkeltsporet tunnel innenfor den eksisterende traseen. Eksisterende spor skal beholdes som det ene av sporene på det som blir Djupvik kryssingsspor.

Signering av avtalen mellom Jernbaneverket og LNS. Fra venstre: Simen Grenersen (prosjektleder JBV), Guttorm Ræder (byggeleder JBV), Hugo Hildal Johansen (anleggsleder LNS) Foran fra venstre: Stein Hugo Steffensen (prosjektsjef JBV), Ann Pedersen (Prosjektdirektør Nord LNS)

Signering av avtalen mellom Jernbaneverket og LNS. Fra venstre: Simen Grenersen (prosjektleder JBV), Guttorm Ræder (byggeleder JBV), Hugo Hildal Johansen (anleggsleder LNS) Foran fra venstre: Stein Hugo Steffensen (prosjektsjef JBV), Ann Pedersen (Prosjektdirektør Nord LNS)