Nyheter

Rådgivende ingeniør byggeteknikk for Veidekke. Prosjekt Posten – Bring Narvik

Posten vil samle all post- og logistikkvirksomhet i Tromsø i en ny felles terminal i Bjerkvik. Når terminalen står ferdig i 2017 vil mange postkunder i Finnmark og Troms få pakkepost et døgn tidligere.

Logistikkterminalen blir en del av Postens terminalnettverk for brev-, pakke- og godshåndtering. Prosjektet består av en bygning på 6.100 m² og ca 24.000 m² utomhusareal. I hovedsak omfatter de bygningsmessige arbeidene produksjons- og administrasjonsarealer.